top of page
IMG_7346_edited.jpg

Alicia Healing

Personvernerklæring

 

Behandling av personopplysninger hos Alicia Healing Trine Lise Iversen Eilertsen

Alicia Healing (org.nr.913754026) ved Trine Lise Iversen Eilertsen er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten. (Heretter benevnt som "vi"og "oss") Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Sist endret: 10.05.2023.

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Deg som privatkunde

 • Kontaktpersoner hos våre samarbeidspartnere og leverandører

 • Besøkende på vår nettside

 • Andre personer som vi har kontakt med som følge av deres tilknyttning/kjennskap til vår klient. Personvernerklæringen gjelder også for disse.

2. Formålet med behandlingen

 • Levere tjenester du har kjøpt

 • Besvare henvendelser fra dere via sosiale medier, mobil, epost og internet

 • Registrere nye klienter

 • Fakturering

    Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato

 • Kontaktdetaljer som e-post, adresse og telefonnummer 

 

    Vi verken henter inn, registrerer eller behandler sensitive personopplysninger.

3. Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag

 • Å overholde avtaler med klienter.

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på

       grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser

        ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

5. Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle

behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte

regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige

forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. (normalt 5 år) Fortsatt lagring

kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for

eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

6. Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Leverandører av våre nettbaserte IT-løsninger har sine betrodde databehandlere som kan utføre tjenester på vegne av oss. Leverandøren opptrer i henhold til databehandleravtale og bruker ikke personopplysningene på noen måte.

7. Andre databehandlere

Som hjelper oss å levere våre tjenester:

 • Fiken for regnskapsføring og utsendelse av faktura

 • izettle og Vipps bedrift betalingstjenester

 • Wix for webhotell, hosting av https://www.aliciahealing.no

 • Zoom og Google meet for onlinetjenester

I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til

Facebook

 

Vi er i god tro at alle disse databehandlingtjenesten følger GDPR lovgivningen.

8. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer ikke dine personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre du utrykkelig oppfordrer til eller samtykker til dette, eller utleveringen er lovpålagt.

9. Dine rettigheter

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke

 • Få innsyn i dine personopplysninger 

 • Endre dine personopplysninger

 • Be om sletting av dine personopplysninger

 • Avslutte avtaleforholdet

For å imøtekomme din forespørsel, vil vi kunne be deg om å bekrefte din identitet eller oppgi ytterligere informasjon, for å sikre oss at ikke noen andre utgir seg for å være deg.

10. Endring i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvererklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.


 

11. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

Alicia Healing Trine Lise Iversen Eilertsen

E-post: trinelise@aliciahealing.no

Telefon: +47 97654789

bottom of page